29, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

నమస్కారం

భగవంతుని ముందు తలవంచి చేతులు జోడించడమంటే -
చేతులు క్రియాశక్తికి, తల బుద్ధిశక్తికి ప్రతీక. బుద్ధి, క్రియాశక్తులను భగవంతునికి అర్పించడమే నమస్కారం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి