18, నవంబర్ 2019, సోమవారం

అబ్బో ఈరోజు ఎన్ని దీపకాంతులో...

ఈరోజు ఉదయం నుండి వాట్సప్ లో కొందరు సత్సంగ మిత్రులు పంపిన దీప సందేశాలు...


                         కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి