29, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

నమస్కారం

భగవంతుని ముందు తలవంచి చేతులు జోడించడమంటే -
చేతులు క్రియాశక్తికి, తల బుద్ధిశక్తికి ప్రతీక. బుద్ధి, క్రియాశక్తులను భగవంతునికి అర్పించడమే నమస్కారం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి