18, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

ఓం నమశ్శివాయ

మాఘే కృష్ణ చతుర్ధశ్యాం ఆదిదేవో మహానిశి
శివలింగ తమోద్భూతః కోటి సూర్య సమప్రభః 
తస్మాచ్చివ స్యయా రాత్రి: సమాఖ్యాతా శివప్రియా 
తస్యాం సర్వేషు లింగేషు సదా సంక్రమతే హరః 
పరమశివుడు మాఘకృష్ణ చతుర్దశి నాడు నిశీది సమయంలో కోటిసూర్యుల కాంతితో శివలింగ రూపంలో ఆవిర్భవించాడు. ఈ రాత్రి శివునికి చాలా ప్రియమైన రాత్రి. శివలింగాలన్నీ శివతేజస్సుతో ప్రకాశిస్తాయి. ఈ రోజునే మహాశివరాత్రి అంటారు.
శివరాత్రి వ్రతం నామ సర్వపాప ప్రణాశనమ్ 
అచండాల మనుష్యాణాం మోక్ష ప్రదాయకమ్
శివరాత్రి వ్రతం సర్వపాపాలను హరింపజేసి సర్వులకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.
శివరాత్రి వ్రతం తనకెంతో ప్రియమైనదని, ఈ వ్రతం సర్వయజ్ఞ సమానమని, ఉత్తమోత్తమైన ఈ వ్రతంను ఒక్కసారి చేసిన వారు ముక్తిని పొందుతారని పరమశివుడు పార్వతిదేవికి చెప్పినట్లుగా లింగపురాణం తెలియజేస్తుంది. అందుకే పెద్దలు జన్మానికో శివరాత్రి అని అంటారు.
నిత్య శివరాత్రి, పక్ష శివరాత్రి, మాస శివరాత్రి, మహా శివరాత్రి అని నాలుగు శివరాత్రులున్నట్లుగా శాస్త్రం తెలుపుతుంది.
నిత్యశివరాత్రి :- ప్రతి దినమూ రాత్రి శివుడిని ఆరాదించడం నిత్య శివరాత్రి.
పక్షశివరాత్రి :- ప్రతి నెలా చతుర్ధశిన ఉపవాసముండి రాత్రి శివుడిని ఆరాదించడం.
మాసశివరాత్రి :- ప్రతి నెలా కృష్ణ చతుర్ధశిన నియమ నిష్టలతో శివారాధన చేయడం.
మహాశివరాత్రి :- మాఘమాస బహుళ చతుర్ధశిన పరమేశ్వరుణ్ణి భక్తిప్రపత్తులతో శాస్త్రబద్ధంగా ఆరాదించడం.
నిత్య, పక్ష, మాస శివరాత్రులను ఆచరించకపోయిన మహా శివరాత్రిని ఆచరించిన చాలు, అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుందని, ముక్తి ప్రాప్తమౌతుందని స్కాంద, శివ పురాణంలందు వివరింపబడింది.
పూర్వం సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడికి, విష్ణువుకు మధ్య తమలో ఎవరు గొప్పవారనే బేధభావం వచ్చి వాదులాడుకొని శివుడిని చెప్పమని అడగగా వారి తగవు తీర్చేందుకై శివుడు వారిద్దరి మధ్య అనలస్తంభంగా ఆవిర్భవించాడు. తన ఆది అంతాలను ఎవరు కనుగొంటారో వారే గొప్పవారని శివుడు చెప్పగా శివుని ఆది అంతాలను కనుగొనేందకు బ్రహ్మదేవుడు హంసరూపంలో ఆకాశంవైపు, మహావిష్ణువు వరాహరూపంలో పాతాళానికి వెళ్ళారు. ఎంత దూరం పయనించి వెదికినా వారు శివుని ఆది అంతమలు కనుగొనలేక శివుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్ధించగా వారిద్దరి మధ్య లింగరూపంలో ఆవిర్భవించాడు. ఈ విధంగా ప్రత్యక్షమైన మూర్తే లింగోద్భవమూర్తి. ఈ లింగోద్భవం రాత్రిపూట జరిగింది. అందుచే మహాశివరాత్రి పగలంతా ఉపవాసం (ఉపవాసమనగా దైవమందు వసించడం. అంటే త్రికరణశుద్ధిగా శివున్నే ధ్యానిస్తూ, శివ నామాన్నే స్మరిస్తూ, శివుని యందే లగ్నమై ఉండడం) ఉండి రాత్రిపూట శివాభిషేకాలు, శివస్మరణం చేస్తూ,శివగాధలు వింటూ జాగరణ చేయమని శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి. 
మహాశివరాత్రిన అభిషేకాలు, పూజలు రాత్రియందే చేయడం ఎంతో శ్రేయష్కరం. రాత్రి నాలుగు ఝాముల్లో నాలుగు విధములుగా ఈ అభిషేకాలు చేయాలన్నది శాస్త్రవచనం.
మొదటి ఝామున శివునికి క్షీరంతో అభిషేకించి, పద్మాలతో పూజ చేస్తూ పులగము(బియ్యం పెసరపప్పు కలిపి వండినది)ను  నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ ఋగ్వేద మంత్రాలను చదవాలి. రెండవ ఝామున పెరుగుతో అభిషేకించి, తులసీదళంలతో పూజిస్తూ పాయసంను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ యజుర్వేద మంత్రాలను చదవాలి. మూడవ ఝామున నెయ్యితో అభిషేకించి, మారేడుదళంలతో పూజ చేస్తూ నువ్వులతో తయారుచేసిన నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తూ సామవేద మంత్రాలను చదవాలి. నాల్గవ ఝామున  తేనెతో అభిషేకించి, తుమ్మిపూలతో పూజించి అన్నమును నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ అధర్వ మంత్రాలను చదవాలి. ఇవేవి చేయకపోయినను శివుడు అభిషేకప్రియుడు (అలంకార ప్రియో విష్ణు:, అభిషేక శివః) కావున శివలింగంపై శివరాత్రినాడు నీటిని పోసి మారేడుదళంలను సమర్పించిన విశేషమైన పుణ్యం లభిస్తుందని లింగపురాణం తెలుపుతుంది. 

శివ = శ + ఇ + వ. 'శ'కారం సుఖాలను, పరమానందమును, 'ఇ'కారం పరమ పురుషత్వాన్ని, 'వ'కారం అమృతశక్తిని ప్రసాదిస్తాయి. 
పరమశివుని రూపంలో పరమార్ధం :- మెడలో సర్పం, శిరస్సుపై గంగ - కుండలిని జాగృతిని సూచిస్తున్నాయి. శివనామంలోని మూడుగీతలు - జాగృతి, స్వప్న, సుషుప్తి స్థితులను తెలుపుతున్నాయి. మద్యబింధువు తురీయావస్థకు ప్రతీక. అలానే శివుని మూడో నేత్రం ఆజ్ఞాచక్ర స్థానంలో ఉండే ప్రజ్ఞాచక్షువు. అర్ధనారీశ్వర తత్వంలో శివపార్వతులు ఇడా పింగళ నాడులకు సంకేతాలు. పాక్షికంగా మూయబడిన కళ్ళు ధ్యానస్థితిలో అంతర్ముఖస్థితికి దర్పణం. శివుడు ఆదిగురువు. యోగ గురువు.
శివుని వృత్తి భిక్షాటన, ఆసనం పులి చర్మం, ధరించేది గజచర్మం, నివసించేది స్మశానం (వైరాగ్యానికి సూచన) ఆయన దగ్ధం చేసింది మదాకారం.... ఇవన్నీ జన్మ బంధ విమోచనలకు మార్గంలకు సూచనలు. 
లింగాభిషేకములో పరమార్ధం :- పానిపట్టుపై శివలింగం అంటే మానవుని హృదయపద్మంపై ఆత్మలింగము. పంచామృతాభిషేకం - భక్తీ, మంత్రజపం, నామస్మరణం, ధ్యానం, కీర్తనంలతో దైవాభిషేకం చేయాలి. జలధారాపాత్ర అనన్య అచంచల నిరంతర సాధనాభక్తికి చిహ్నం, లింగం జీవాత్మకు సంకేతం. జీవాత్మ పరమాత్మలను అనుసంధానం కావించే సాధనమే అభిషేకం. 
శివలింగం :- నిర్గుణ పరతత్వ స్వరూపం. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. సర్వాంతర్యామి. భక్తులు ఏ రూపంతో పూజించినా, ఏ విధంగా అర్చించినా, ఏ రీతిలో అలంకరించినా అంతర్గతమైన పరతత్వం ఒకటే. ఈ విధమైన పరతత్వానికి రూపం, ఆకారం, అవయవాలు లేవు. ఈ సత్యవిషయంను తెలియజెప్పే తత్వస్వరూపమే "లింగం"
                                                శివ పంచాక్షర స్తోత్రమ్ 
నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ, భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ,
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ, తస్మై "న"కారాయ నమశ్శివాయ.

మందాకినీ సలిల చందనచర్చితాయ, నందీశ్వర ప్రమధనాధ మహేశ్వరాయ,
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ, తస్మై "మ"కార మహితాయ నమశ్శివాయ.

శివాయ గౌరీవదనారవింద, సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశనాయ,
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ, తస్మై "శి"కారాయ నమశ్శివాయ.

వసిష్టకుంభోద్భవ గౌతమాది మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ,
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై "వ"కారాయ నమశ్శివాయ.

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ, పినాకహస్తాయ సనాతనాయ,
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ, తస్మై "య"కారాయ నమశ్శివాయ.

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివసన్నిధౌ,
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.

13 కామెంట్‌లు:

 1. amma

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=jibRNs-SHvg

  ee link chudandi

  unnadi okade shivudegaa

  shivude shivude shivude gaa

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉన్నది ఒకడే శివుడే గా శివుడే శివుడే శివుడే గా........

  ధన్యురాలిని. మంచి లింక్ ని పంపారు.
  మీకు నా ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఓం! నమశ్శివాయ.
  మీ బ్లాగు ఇప్పటికి కనుపించేలా చేసిన అమ్మకి నమస్కారం.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నమస్కారమండి శర్మగారు! బ్లాగ్ చూసినందులకు ధన్యవాదాలండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. A very well-written post. I read and liked the post and have also bookmarked you. All the best for future endeavors
  IT Company India

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ☞ ఇలాచేస్తే శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు, ఇలా జీవిస్తేనే, శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.

  ☞ సమస్త జీవుల పట్ల భూతదయతో మెలిగితే, "వృషభవాహనుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ తల్లీదండ్రులను పూజిస్తూ జీవనం సాగిస్తే, అమ్మ పార్వతిని వెంట తీసుకొని "జగత్పితయై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ గురువులను గౌరవిస్తూ మసలుకుంటే, బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రదాతయైన "శ్రీ దక్షిణామూర్తిగా" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ విడదీయలేని అన్యోన్యతతో భార్యభర్తలు కాపురం చేస్తే, శివుఁడు "అర్ధనారీశ్వరుడై" మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ మనసులో ఉన్న విషపూరిత భావనలను విసర్జిస్తూ నడుస్తుంటే, "నాగాభరణభూషితుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ పిల్లలకు మానవత్వ విలువలను నేర్పుతూ జీవిస్తే, జగజ్జననిని వెంటపెట్టుకొని "గౌరీశంకరుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ ఆకలైనవారికి పట్టెడు మెతుకులను వడ్డిస్తూ ముందుకి సాగితే "శ్రీ అన్నపూర్ణాసమేతుడై"శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ దాహమైన వారికి దప్పికను తీరుస్తూ ప్రయాణిస్తే "గంగాధరుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ బాహ్య సౌందర్యం మీద ధ్యాస తగ్గించి మనో సౌందర్యాన్ని ఉపాసిస్తూ జీవిస్తే "శ్రీమీనాక్షి అమ్మను వెంటపెట్టుకొని సుందరేశ్వరుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ పచ్చదనాన్ని కాపాడుతూ జీవిస్తే "శ్రీకామక్షి అమ్మను వెంటపెట్టుకొని ఏకామ్రేశ్వరుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ పరమాత్ముడిచ్చిన కన్నులను పెద్దవిగా చేసుకుని ప్రపంచంలో ఉన్న మంచిని చూస్తూ జీవిస్తే "శ్రీవిశాలక్షి అమ్మను వెంటపెట్టుకొని విశ్వనాథుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ అసూయాద్వేషాలను వదిలి జీవిస్తే భళా అంటూ మెచ్చుకుని "భోళాశంకరుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ తోటివారిపైన చల్లటి చూపులను వెదజల్లుతూ జీవిస్తే "కైలాస వాసుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ కాలం కలిసిరాకున్నా ఖచ్చితమైన ఆత్మ విశ్వాసంతో జీవీస్తే "కాలభారవుడై" శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ☞ ప్రపంచం మనల్ని చిరిగిన చీటీగా వల్లకాడులో వదిలివెళ్ళిన నాడు "రుద్రుఁడై" శివుఁడు తనలో కలుపుకుంటాడు.
  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  🔱 అనంతాన్ని ఆవరించిన శివుఁడు అందరి మొరను వినగలడు.
  🔱 శివుడంటే నాగరికత, శివుడంటే జీవన విధానం, శివుడంటే సర్వం, శివుడంటేనే పర్వం.
  🔱 సముద్రాన్ని ఆయనపై ఒలకబోయలేకున్నా, ఆయనపై సముద్రమంత నమ్మకాని పెట్టుకుని నాలుగు గంగనీటి తుంపరలు చల్లినా సరే సంతసిస్తాడు.
  🔱 శివుడు కేవలం విగ్రహంలో మాత్రమే కాదు , మన మనో నిగ్రహంలో ఉంటాడు.
  🔱 తాను సృష్టించిన వస్తువులను తనకివ్వడంతో శివారాధన పూర్తికాదు, మనది అనుకున్న తనదాన్ని(నేను అనే అహాన్ని) తనకివ్వడంతోనే శివారాధన పరిపూర్ణం.
  🕉 ఇలాచేస్తే శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు , ఇలా జీవిస్తేనే శివుఁడు మన ఇంటికి వస్తాడు.
  ఇంటికి రావడమేంటి మన ఇంట్లోనే శాశ్వతంగా ఉంటాడు.
  🙏 అప్పుడు జన్మకో శివరాత్రి కాదు, జన్మమే శివరాత్రి.

  రిప్లయితొలగించండి


 8. ఇటువంటి వారే మరొక మంత్రి జాబాలి. రాముడిని అడవినుంచి తీసుకురావడానికి భరతుడు మంత్రివర్గం తో ప్రజలతో సహా వెళతాడు. ఆ సందర్భంగా అందరు రాముని తిరిగిరమ్మని కోరతారు.రాముడు తిరస్కరిస్తాడు. కాని ఈ జాబాలి మాత్రం నాస్తిక వాదం చేస్తారు, రామునికి చిరాకు తెప్పించేటంతగా. రాముడు ఇలా డుగుతాడు, ”నాన్నగారు ఇటువంటివాడిని మంత్రిగా ఎలా ఉంచుకున్నారు” అని. దానికి వసిష్టుడు ఈ జాబాలి ధర్మవర్తనుడు మంచివాడే కాని నిన్ను రాజ్యానికి రమ్మనడం కోసం ఈ నాస్తికవాదం చేశాడని చెబుతాడు. చదవ వలసిన ఘట్టం.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఓం నమో శివ నారాయణాయ నమః..🙏
  ఓం నమో కార్తీక దామోదరాయ నమః..🙏
  శ్రీ మాత్రే నమః..🙏

  లింగాష్టకం యొక్క_అర్థం..

  1.బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం
  (బ్రహ్మ , విష్ణు , దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం.)

  2.నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం,
  (నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం)

  3.జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం,
  (జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం)

  4.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (ఓ సదా శివ లింగం నీకు నమస్కారం)

  5.దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
  (దేవమునులు ,మహా ఋషులు పూజింప లింగం)

  6.కామదహన కరుణాకర లింగం,
  (మన్మధుడిని దహనం చేసిన , అపారమైన కరుణను
  చూపే చేతులు గల శివలింగం)

  7.రావణ దర్ప వినాశక లింగం,
  (రావణుడి గర్వాన్ని నాశనం చేసినట్టి శివ లింగం)

  8.తత్ ప్రణమామి సద శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా)

  9.సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం,
  (అన్ని మంచి గంధాలు ,మంచిగా పూసిన
  శివలింగం)

  10.బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం,
  (మనుషుల బుద్ధి వికాసానికి కారణమైన శివలింగం)

  11.సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం,
  (సిద్ధులు , దేవతలు , రాక్షసుల చేత కీర్తింపబడ్డ
  శివ లింగం)

  12.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా)

  13.కనక మహామణి భూషిత లింగం,
  (బంగారు , మహా మణుల చేత అలంకరింప బడ్డ
  శివలింగం)

  14.ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం,
  (నాగరాజు నివాసం చేత అలంకరింపబడ్డ
  శివలింగం)

  15.దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం,
  (దక్షుడు చేసిన మంచి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసిన
  శివలింగం)

  16.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా)

  17.కుంకుమ చందన లేపిత లింగం,
  (కుంకుమ ,గంధము పూయబడ్డ శివలింగం)

  18.పంకజ హార సుశోభిత లింగం,
  (కలువల దండ చేత చక్కగా అలంకరింప బడ్డ శివ
  లింగం)

  19.సంచిత పాప వినాశక లింగం,
  (సంక్రమించిన పాపాలని నాశనం చేసే శివ లింగం)

  20.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా)

  21.దేవగణార్చిత సేవిత లింగం,
  (దేవ గణాల చేత పూజింప బడ్డ , సేవించ బడ్డ శివ
  లింగం)

  22.భావైర్ భక్తీ భిరేవచ లింగం,
  (చక్కటి భావం తో కూడిన భక్తీ చేత పూజింపబడ్డ శివలింగం)

  23.దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం,
  (కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగే మరో సూర్య
  బింబం లాంటి శివ లింగం)

  24.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా)

  25.అష్ట దలోపరి వేష్టిత లింగం,
  (ఎనిమిది రకాల ఆకుల మీద నివాసముండే శివ
  లింగం)

  26.సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం,
  (అన్నీ సమానంగా జన్మించడానికి కారణమైన శివ
  లింగం)

  27.అష్ట దరిద్ర వినాశక లింగం,
  (ఎనిమిది రకాల దరిద్రాలను (అష్ట దరిద్రాలు) నాశనం చేసే శివ లింగం)

  28.తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం,
  (నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా)

  29.సురగురు సురవర పూజిత లింగం,
  (దేవ గురువు (బృహస్పతి), దేవతల చేత పూజింప
  బడ్డ శివ లింగం)

  30.సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం,
  (దేవతల తోటల్లో పూచే పువ్వులు (పారిజాతాలు) చేత ఎప్పుడూ పూజింప బడే శివ లింగం)

  31.పరమపదం పరమాత్మక లింగం,
  (ఓ శివ లింగమా, నీ సన్నిధి ఒక స్వర్గము తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివలింగమా)

  32.లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పటేత్ శివ సన్నిధౌ,
  (ఎప్పుడైతే శివుడి సన్నిధిలో చదవబడుతుందో , వారికి చాలా పుణ్యం వస్తుంది)

  32.శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే,
  (శివ లోకం లభిస్తుంది.శివుడి లో ఐక్యమయ్యే మార్గం దొరుకుతుంది.)

  రిప్లయితొలగించండి