7, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

ఆత్మ వైభవం

విత్తు నాటినవాడు ఫలము తినవలె 
కర్మఫలమాగదు, శుభమునకు శుభము 
అశుభమున కశుభము, ఈ నియతి అలంఘ్యము 
తనువు పొందు ప్రతి జీవికి 
తగులు బంధములు, నియమమిది;
నిత్యముక్తమై నామ రూపములకవ్వల నుండు ఆత్మ
నీవేయని తెలిసి ఓ సన్యాసి, పాడవే 
ఓం తత్సత్ ఓమని ముక్తగీతి!
                          - స్వామి వివేకానంద (విరజగీతి) 
                                      "నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి అలాగే ఉంటుంది
                                             సమ్మతితో ఉండు - సద్గతిని పొందు"

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి